Zakątek Patio włoskie

Zakątek Patio włoskie

W koń­cowej części Nowych Ogrodów zbu­dowal­iśmy Patio włoskie. Miejsce to jest pod­wórkiem ze studnią w cen­tral­nej jego części. Ceglano-​kamienne mury wraz z fron­tową ścianą budynku stanowią granice patio.

Naw­iązu­jąc do Toskanii stworzyliśmy tu kącik w którym niemal cały rok unosi się zapach ziół posad­zonych w ter­ako­towych don­iczkach. Wnęki oki­enne wypełnione są mal­owidłami przed­staw­ia­ją­cymi pejzaże Toskanii.

W tym miejscu rosną rośliny, które zapachem, barwą , ksz­tałtem naw­iązują do państwa z połud­nia Europy. Tutaj można spocząć na krześle i prze­nieść się w cza­sie i przestrzeni do słonecznej Itaii.