Miejsce na rowery

Gocza­łkow­ice – Zdrój leżą na szlaku rowerowym. Zachę­camy Państwa do odwiedzenia Ogrodów w ramach wycieczek rowerowych.

Bardzo prosimy o niew­prowadzanie row­erów na teren Ogrodów. Row­ery można pozostawić w sto­jaku zna­j­du­ją­cym się przed Cen­trum Ogrod­niczym lub na kolistym pla­cyku wysy­pa­nym żwirkiem otoc­zonym żywopłotem z graba pospo­litego przed Restau­racją KAPIAS.

Zobacz jak dojechać

Od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia serdecznie zapraszamy wszys­t­kich row­erzys­tów na zro­bi­e­nie sobie prz­erwy w wycieczce i zatrzy­ma­niu się na spac­erze w Ogro­dach. Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Zobacz też: