Kolory września

Corocznie we wrześniu orga­nizu­jemy imprezę pt. „Kolory Wrześ­nia”. Z tej to okazji nie tylko Ogrody, Restau­racja Kapias obfi­tuje w jesi­enne deko­racje ale również Cen­trum Ogrod­nicze.

W tym cza­sie może­cie Państwo u nas nabyć dynie, chryzan­temy, kosze na ziem­ni­aki, kosze na grzyby, ciekawe jesi­enne artykuły deko­ra­cyjne, cebulki roślin kwit­ną­cych wiosną (tuli­pany, hia­cynty), jesi­enne nawozy.

Serdecznie zapraszamy!

Gale­ria zdjęć