Oferta Centrum Ogrodniczego

U nas możesz nabyć wszys­tko co potrzebne jest do Two­jego ogrodu oraz do deko­racji wnętrza domu, biura bądź innych obiektów.

Zobacz ofertę na zdjęciach

Narzędzia

  • widły kopaczki, seka­tory, siekiery
  • grabki, gra­bie, pazurki
  • łopatki, łopaty, szufle
  • włókniny

Deko­racje

Odpowied­nio od pory roku wyszuku­jemy dla Państwa ciekawe przed­mioty i ozdoby, które upięk­szą otocze­nie i wnętrze domu.

Nawozy

Dys­ponu­jemy spec­jal­isty­cznymi nawozami dla każdej rośliny zaku­pi­onej w naszym Cen­trum i nie tylko.

Rośliny

  • krzewy i drzewa ozdobne
  • byliny
  • zioła
  • krzewy i drzewa owocowe
  • formy cięte
  • raba­towe

Ziemia

Pole­camy ziemię ogrod­niczą, odpowied­nie podłoża dla danej grupy roślin oraz torf i korę.

Zapraszamy przez cały rok!

Mapa dojazdu i godziny otwarcia

Aktu­alna oferta na zdjęciach