Kolory Września

Każdą porą roku Ogrody wyglą­dają inaczej. Aby zach­wycać się darami jesieni co roku we wrześniu orga­nizu­jemy imprezę pt. „Kolory Wrześ­nia”. W tych dni­ach w Ogro­dach przy­go­towu­jemy dla Państwa jesi­enne deko­racje obfi­tu­jące w kolor pomarańczowy.

Gale­ria zdjęć

W Restau­racji Kapias czekają na Państwa jesi­enne dania z dyni, a Cen­trum Ogrod­nicze przy­ciąga wzrok prze­bar­wia­ją­cymi się rośli­nami, mno­goś­cią jesi­en­nych deko­racji do domu i ogrodu.

Zapraszamy Państwa serdecznie – bądź­cie z nami w ten jesi­enny czas obfi­tu­jący w ciepłe kolory!