Darmowy internet

W Restau­racji Kapias można korzys­tać z dar­mowego inter­netu WIFI.

Kon­takt