Wydarzenia (zajawki artykułów)

Niezapominajka 2011

Niezapominajka 2010 - Czytaj całość

Tegoroczny temat naszej nieza­pom­i­na­jki to: „Pamię­taj o ludzi­ach starszych”. Razem z Ogniskiem Pracy Poza­szkol­nej z Pszczyny i Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tury z Goczałkowic-​Zdroju przeprowadzil­iśmy 6 konkurs lit­er­acki i plas­ty­czny w Świę­cie Pol­skiej Niezapominajki.

Niezapominajka 2010 - Czytaj całość
front

Wystawa i konferencja - Czytaj całość

Na 30-​lecie naszej szkółki spotkał nas wielki zaszczyt. Wybrano naszą szkółkę na miejsce pier­wszej wys­tawy i kon­fer­encji dla samorzą­dow­ców i firm odpowiedzial­nych za zieleń pub­liczną i pry­watną. 12 szkółek z Regionu Pol­ski Połud­niowej zor­ga­ni­zowało pro­fesjon­alną wys­tawę i kon­fer­encję w dni­ach 7.10.20098.10.2009.

Wystawa i konferencja - Czytaj całość

Paginacja