Wydarzenia (zajawki artykułów)

Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011 - Czytaj całość

Zapraszamy Rodziny do spędzenia paru godzin Wakacji w naszych ogrodach.

W dni­ach 23 lipca w godz­i­nach 10:0018:00 Dominika i Monika zapraszają dzieci do wspól­nej zabawy.

W dniu 3 lipca zapraszamy Rodziny do Turnieju Rodzin­nego. Poniżej poda­jemy reg­u­lamin turnieju

W niedzielę 3 lipca w godz­i­nach 14:0018:00 dla wszys­t­kich Gości zagra zespół instru­men­talny z Czech.

Restau­racja przy­go­towała dla Państwa różné smakołyki i ciepłe posiłki.

Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na wybrane pro­dukty w dobrych cenach. Mamy nadzieję, że razem z Państ­wem uda nam się stworzyć atmos­ferę Miłych Wakacji. Elż­bi­eta Kapias

Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011 - Czytaj całość

Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010 - Czytaj całość

Zapraszamy naszych sym­pa­tyków na degus­tację owoców. Będzie je można nabyć u nas. – Duży wybór roślin cebu­lowych – koszy­czek + sadze­nie gratis – Konkurs na rzeźbę lub kom­pozy­cję z dyni – ciekawe nagrody dla uczest­ników – Kaw­iar­nia KAPIAS CAFE zaprasza na spec­jały z dyni i nie tylko – W sobotę i niedzielę – muzyka dla ucha – Wys­tawa prac uczniów Zespołu Szkół i Placówek Spec­jal­nych im. Marii Grze­gorzewskiej w Zaw­ier­ciu. – Sob­ota – zaję­cia dla dzieci od godziny 11-​tej, pod kierunk­iem Pani Marceliny Ścipniok

Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010 - Czytaj całość

Paginacja