Wydarzenia (zajawki artykułów)

Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011 - Czytaj całość

Zapraszamy Rodziny do spędzenia paru godzin Wakacji w naszych ogrodach.

W dni­ach 23 lipca w godz­i­nach 10:0018:00 Dominika i Monika zapraszają dzieci do wspól­nej zabawy.

W dniu 3 lipca zapraszamy Rodziny do Turnieju Rodzin­nego. Poniżej poda­jemy reg­u­lamin turnieju

W niedzielę 3 lipca w godz­i­nach 14:0018:00 dla wszys­t­kich Gości zagra zespół instru­men­talny z Czech.

Restau­racja przy­go­towała dla Państwa różné smakołyki i ciepłe posiłki.

Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na wybrane pro­dukty w dobrych cenach. Mamy nadzieję, że razem z Państ­wem uda nam się stworzyć atmos­ferę Miłych Wakacji. Elż­bi­eta Kapias

Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011 - Czytaj całość

Paginacja