Wydarzenia (zajawki artykułów)

PORADY – Byliny - Czytaj całość

To zielne rośliny wielo­let­nie, zimu­jące w grun­cie i wyras­ta­jące ponownie każdego roku. Ich pędy nadziemne, po wyda­niu kwiatów i nasion, zwykle zasy­chają, a żywe pozostają organy podziemne (korze­nie, kłącza lub rozłogi). Niek­tóre z bylin nie tracą ulist­nienia jesienią. Są to byliny zimozielone.

PORADY – Byliny - Czytaj całość

PORADY – Żywopłoty - Czytaj całość

Mogą speł­niać różné funkcje w zależności od zas­tosowanych roślin i wysokości:

  • wysokie, tzw. szpalery (23 i więcej m wys.) osła­ni­ają od wia­tru, kurzu, hałasu i cieka­wości obcych,
  • śred­nie (11,5 m wys.) zaz­naczają granice posi­adłości, dzielą ogród na mniejsze części,
  • niskie, tzw. obwódki (2070 cm wys.) deko­ra­cyjnie zaz­naczają część ogrodu lub akcen­tują alejkę.
PORADY – Żywopłoty - Czytaj całość

PORADY – Liściaste krzewy kwitnące - Czytaj całość

Stanowią jedną z najważniejszych grup roślin w ogro­dach. W cza­sie kwit­nienia stają się domin­u­ją­cym ele­mentem ogrodu. Kolorowe, pach­nące kwiaty zwracają uwagę nie tylko ludzi, ale przy­cią­gają pszc­zoły i motyle. Kolor i zapach oraz ruch owadów bardzo oży­wiają kom­pozy­cję roślinną. Wspólna cecha – deko­ra­cyjne kwiaty, pozwala połączyć różné gatunki roślin w jedną grupę użytkową o podob­nym zas­tosowa­niu w ogrodzie.

PORADY – Liściaste krzewy kwitnące - Czytaj całość

Paginacja