Miś Pomagacz Dziękuje!

rok temu

DZIĘKU­JEMY WSZYS­TKIM, którzy w min­ionym roku wrzu­cili pieniążki do skar­bonki sto­jącej przy misiu na wejś­ciu do Ogrodów Kapias,

poma­ga­jąc MACIU­SIOWI, FLORKOWIJASIOWI – chorym dzieciom, które potrze­bują dużych sum pieniędzy na leczenie!

Dzięku­jemy za WASZE OGROMNE SERCA!

Z wyrazami sza­cunku i wdz­ięczności, Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias