TVP1 „Po sąsiedzku”

13 lata temu

5 października 2011 roku nasza gmina Gocza­łkow­ice – Zdrój goś­ciła Pana Jacka Czaplarskiego – real­iza­tora pro­gramu TVP 1 pt. „Po Sąsiedzku”. W pro­gramie tym pokazy­wane są sprawnie dzi­ała­jące samorządy gminne.

Na łamach telewizji Elż­bi­eta Kapias opowie Państwu o początkach naszych ogrodów poka­zowych. Czu­jąc się zaszczyceni dzięku­jemy Panu Jack­owi za wybór naszej gminy jako pozy­ty­wnie dzi­ała­jącej jed­nos­tki, a Państwa serdecznie zapraszamy do ogląd­nię­cia tegoż pro­gramu, którego emisja odbędzie się 14 października 2011 (piątek) w TVP 1 o godz. 12.25.