Medal Uniwersytetu Rolniczego

14 lata temu

W dniu 3.12.2008r. otrzy­mal­iśmy medal, jako podz­iękowanie za pomoc w zaję­ci­ach dydak­ty­cznych. Uni­w­er­sytet Rol­niczy im Hug­ona Kołłą­taja w Krakowie obchodził w tym roku jubileusz 40-​lecia Wydzi­ału Ogrodniczego.

W trak­cie uroczys­tości wręc­zono zaprzy­jaźnionym fir­mom medale pamiątkowe. Jesteśmy wdz­ięczni za pamięć i mamy nadzieję na dal­szą współpracę.