Wielkanoc 2020

4 lata temu

Prag­niemy złożyć pełné wiary i nadziei życzenia bło­gosław­ionych Świąt Wielkiej Nocy.

Niech te dni ciszy, które są trudną drogą, doprowadzą nas do spotka­nia ze Zmartwych­w­stałym Panem. Nadzieja daje nam moc do pokony­wa­nia trud­ności i pokój wewnętrzny, by patrzeć w przyszłość z ufnoś­cią i wiarą!

Zielonych Świąt!

Poz­draw­iamy, Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias wraz z Załogą Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias