Wielkanoc 2019

4 lata temu

Aby czas wielka­nocny umoc­nił przeko­nanie, że zawsze warto mieć nadzieję, która dodaje sił, skła­nia do dobrych myśli, daje radość i wiarę w dobro…!

Na te Święta życzymy Wam wypełnienia miłoś­cią niczym czer­wone tuli­pany naszych ogrodów…! Dzięku­jemy że Jesteś­cie z nami…!

wiosny w ser­cach życzą Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias oraz cała załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias