Goczałkowicki Festiwal Róż 2018

5 lat temu

30.061.07.2018 Zapraszamy serdecznie!

Goczałkowice-​Zdrój, Cen­trum Uzdrowiska, Stary Dworzec

W PRO­GRAMIE:

SOB­OTA 30.06

10.0020.00 (STARY DWORZEC) – WYS­TAWA KWIATÓW, 11.0012.30 (WRZOS) – WARSZ­TATY FLO­RYSTY­CZNE DLA DZIECI (ZAPISY), 14.0015.30 (WRZOS) – WARSZ­TATY FLO­RYSTY­CZNE DLA DOROSŁYCH (ZAPISY) 15.00 (STARY DWORZEC) – POKAZYFLO­RYSTYKA ALESSAN­DRO 16.0020.00 (PRZY STARYM DWORCU) – KON­CER­TOWY SPACER PO ZMROKU ARANŻACJE ŚWI­ETLNE PRZY STARYM DWORCU.

NIEDZIELA 1.07

10.0020.00 (STARY DWORZEC) – WYS­TAWA KWIATÓW 15.00 (SCENA-​PARK) – PREZEN­TACJE MUZY­CZNE DZIECI I MŁODZIEŻY 17.00 (SCENA-​PARK) – FINAŁ KONKURSU PLAS­TY­CZNEGO 17.30 (SCENA-​PARK) – PRZEGLĄD CHÓRÓW 20.00 (SCENA-​PARK) – JANUSZ RADEKKON­CERT PO ZMROKU ARANŻACJE ŚWI­ETLNE PRZY STARYM DWORCU.

PON­ADTO

  • ARANŻACJE ALTANEKWYKO­NA­NIU OGRODÓW POKA­ZOWYCH KAPIASPARK,
  • WYS­TAWA IRENA ZGUDA
  • W OGRODZIE SZTUKMALARSTWOWYCI­NANKA ARTYSTY­CZNA” – GALE­RIA WERANDA
  • WYS­TAWA PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS PLAS­TY­CZNYKWIATY POL­SKIE” – GWAREK,
  • FES­TI­WALOWY RÓŻANY MELEX NA TRASIE GWAREKSTARY DWORZEC

    • KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJ­CIEKAWSZE ZDJĘ­CIE ARANŻACJI ŚWI­ETL­NYCH STAREGO DWORCA.
  • 30.06. OD GODZ.10 00 PAW­ILON WRZOS, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Więcej na stronie GOK