Zielone wakacje 2008

14 lata temu

W pier­wszy week­end lipca pomimo niesprzy­ja­jącej pogody (piątek, sob­ota) odwiedzili nas mili goś­cie, miłośnicy odpoczynku w ogrodzie. W niedzielną pogodę goś­cie mogli rozkos­zować się słońcem i pięknem kwit­ną­cych let­nich bylin.

W cza­sie, gdy dzieci baw­iły się zabawkami ich rodz­ice odpoczy­wali na ławeczkach zato­pi­onych w zie­leni ogrodu.
Atrakcją dla dzieci były zaję­cia z wiz­a­żys­tką Agatką.