PSZCZOŁA W OGRODZIE

7 lat temu

Zapraszamy na czesko-​polskie warsz­taty pszczelarskie – 9.09.2017

Śląski Związek Pszczelarzy w Katow­icach, Sto­warzysze­nie Pszczelarzy Moraw i Śląska, Ogrody Kapias
zapraszają na polsko-​czeskie warsz­taty pszczelarskie „PSZC­ZOŁA W OGRODZIE”.

09.09.2017 (sob­ota)
w godz. 1017:00

MIEJSCE : Ogrody Kapias, Goczałkowice-​Zdrój ul. Św. Anny 4

PRO­GRAM SPOTKANIA :

  • indy­wid­u­alne zwiedzanie ogrodów
  • zwiedzanie z prze­wod­nikiem w języku pol­skim lub czeskim na wcześniejsze zamówienie
  • wykłady pszczelarskie zakresu roślin miododa­jnych i zakłada­nia ogrodów pszczelars­kich (wykład­owcy: prof. dr hab. Zbig­niew Koł­towski, mgr inż. Elż­bi­eta Czernynoga)
  • giełda roślin miododajnych
  • giełda pro­duk­tów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego

Orga­ni­za­cje i wycieczki mogą dokonać rez­erwacji prze­wod­nika z wykła­dem w języku pol­skim lub czeskim.

Rez­erwacja w języku czeskim: Karel Ostarek ( info@ostarek.cz )
Rez­erwacja w języku pol­skim: Wiesław Londzin ( wp.londzin@op.pl )

Zapraszamy serdecznie!

Pszc­zoły w ogrodzie – warsz­taty 2017