Lipcowa Noc w Ogrodzie odwołana

4 lata temu

Planowane na 2 lipca wydarze­nie zostało odwołane.

Z przykroś­cią infor­mu­jemy, iż zaplanowana na dzień 2 lipca 2016 roku „Noc w Ogrodzie” z przy­czyn tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych została odwołana.

Mamy nadzieję, że ta ciesząca się Państwa zain­tere­sowaniem impreza powróci do naszego kalen­darza wydarzeń w przyszłości.

Infor­ma­cje o aktu­al­nych dat­ach wydarzeń można znaleźć na naszej stronie. Zapraszamy do śledzenia naszego kalen­darza, oraz pro­filu na Face­booku!

Na pociesze­nie, w tych dni­ach zapraszamy na IV Gocza­łkow­icki Fes­ti­wal Róż.