Wesołego Alleluja!

6 lat temu

Wielka­noc to czas nadziei i radości!
Wszys­tkim Państwu życzymy obfi­tych barw w otacza­jącej nas przy­rodzie – niech zazie­leni się wkoło, niech żółta barwa wiosen­nych kwiatów nasyci nasze serca nadzieją na lep­sze jutro, na radość ze Zmartwych­w­sta­nia Pana!

Rados­nych Świąt życzą właś­ci­ciele i załoga Ogrodów, Cen­trum Ogrod­niczego i Restaracji Kapias