Co zrobić z żywą choinką po świętach?

9 lat temu

Bywa i tak, że po świę­tach Bożego Nar­o­dzenia nie mamy co zro­bić z zaku­pi­oną żywą choinką i w efek­cie wyrzu­camy ją na śmietnik.

Tym­cza­sem, drzewka w don­icach (czyli z zakry­tym sys­te­mem korzeniowym) można ponownie posadzić na dzi­ałkę, do ogrodu lub prze­sadzić do więk­szego pojemnika.

Pamię­ta­jmy o stop­niowym zmniejsza­niu tem­per­atury żywemu drzewku bożonar­o­dzeniowemu. Choinka będąc w naszych domach przyzwycza­iła się do wyższych tem­per­atur i niższej wilgo­t­ności powi­etrza. Dys­ponu­jąc wid­nym garażem, szk­larnią lub tunelem foliowym, choinkę przenosimy właśnie w to miejsce zanim na zewnątrz nie pojawią się pier­wsze oznaki wiosny. Kiedy wiosna zawita na dobre żywe drzewko możemy posadzić na miejsce stałe lub prze­sadzić do więk­szego pojemnika.

Gdy nie posi­adamy miejsca na prze­jś­ciowe ustaw­ie­nie żywego drzewka jesteśmy zmuszeni do wys­taw­ienia choinki na zewnątrz – na balkon, do ogrodu, na taras. Pamię­ta­jmy aby zabez­pieczyć don­iczkę przed prze­marznię­ciem poprzez owinię­cie jej grubym papierem, folią bąbelkową, jutą, zimową agrowłókn­iną, lub sty­ropi­anem. Drzewko żyje więc potrze­buje wody – podle­wa­jmy więc roślinę. Przed posadze­niem choinki na miejsce stałe zale­jmy korze­nie wodą – zabez­pieczy to bryłę korzeniową przed rozsy­paniem się.

A co z ciętą żywą choinką (bez sys­temu korzeniowego)?

W sytu­acji kiedy mamy kom­pos­townik – tniemy zeschnięte gałązki na drobne kawałki i wrzu­camy do kom­pos­town­ika. A kiedy nie posi­adamy takiego miejsca to pamię­ta­jmy, aby zeschnięte drzewko umieś­cić obok pojem­nika na śmieci. Ułatwi to zde­cy­dowanie prace komu­nal­nym służbom, odpowiedzial­nym za utrzy­manie porządku na wsi­ach i w miastach.