Radio Katowice – audycja z naszym udziałem

10 lat temu

Audy­cja z naszm udzi­ałem w poniedzi­ałek 15 grud­nia od 9.00 do 11.00.

Pani Redak­tor Anetta Chlebica-​Zawada przeprowadzi wywiad z Kasią Kapias. Opowiemy o tegorocznej modzie choinkowej, o pielę­gnacji żywych choinek. Serdecznie zapraszamy do wysłucha­nia aydycji.