Złota jesień w Ogrodach

10 lat temu

Jesienią krzewy zmieni­ają swoje oblicze i zach­wycają bogatą kolorystyką.

Krzewy z ozdob­nymi owocami nasy­cają ogród swoimi kolorami i zamieni­ają go w bajkową krainę. Liczne deko­racje w naszych Ogro­dach do zwiedza­nia wzmac­ni­ają kli­mat pozostaw­ia­jąc nieza­pom­ni­ane wspom­nienia ze spacerów.

Październik to również ide­alna pora na sadze­nie drzew i krzewów. W naszym Cen­trum Ogrod­niczym można zaopa­trzyć się we wszys­tko co do tego niezbędne.

Każdego roku kwit­nące rośliny są inne, dlat­ego za każdym razem pobyt w Ogro­dach jest wyjątkowy i niezwykły.