Kolory września 2014

5 lat temu

12, 13, 14 września

(Już za nami)

Serdecznie zapraszamy Państwa na corocznie orga­ni­zowane Kolory Wrześ­nia do naszych Ogrodów do zwiedza­nia, Cen­trum Ogrod­niczego oraz Restauracji.

W tych dni­ach (12, 13, 14 Wrześ­nia) w Ogro­dach pow­itają państwa jesi­enne deko­racje, dyniowe aranżacje bajkowych postaci oraz pier­wsze kolory Pol­skiej Złotej Jesieni.

Cen­trum Ogrod­nicze prócz stan­dar­d­owego asorty­mentu ofer­ować będzie jesi­enne artykuły deko­ra­cyjne, dynie, wrzosy, chryzan­temy, cebule i i wszys­tko co kojarzy się z nad­chodzącą porą roku. Restau­racja z kolei kusić będzie Gości ciastem dyniowym i innymi potrawami z dyni.

Zobacz też: Cykl Kolory września