Powojniki w pełni kwitnienia

5 lat temu

Mamy pełnię lata!

W naszych ogro­dach zak­witły powo­jniki które wspinają się coraz wyżej i wyżej do nieba. Powo­jniki (łac. Clema­tis) to pnące krzewy lub byliny o cud­ownych kwiat­ach w bogatej gamie kolorysty­cznej. Sadząc powo­jniki warto zapewnić im odpowied­nie warunki do wzrostu – pamię­ta­jmy że rośliny te lubią mieć głowę w słońcu, a nogi w cie­niu! Rośliny mogą obfi­cie kwit­nąć przez wiele lat, gdy zasil­amy je każdego roku…