Dni otwarte Ogrodu 2013

9 lat temu

W dni­ach od 11 do 19 maja odbyła się nasza ogrodowa impreza.

Aura pier­wszego week­endu Dni Otwartch była zimna i deszc­zowa. W tę niedo­godną do zwiedza­nia pogodę byliś­cie Państwo z nami za co serdecznie dzięku­jemy. Jak co roku przy­go­towal­iśmy dodatkowe atrakcje na te dni: w KAPIAS Café kon­cer­tował chór „Dzwon” z Orzesza, Pani Zofia Ziebura – spec­jal­istka z zakresu ochrony roślin udzielała infor­ma­cji na temat chorób i szkod­ników roślin, Pan Dar­iusz Kwiecień z firmy Agrecol radził jak i kiedy nawozić rośliny, miłe dzieciom Panie z firmy Legutko prowadz­iły zaję­cia plas­ty­czne dla najmłod­szych milusińs­kich, każde z dzieci mogło również posadzić własną roślinkę. Dzieci zwiedza­jąc Stare i Nowe Ogrody rozwiązy­wały testy za co dostały nagrody. 11 maja na tere­nie Starych Ogrodów Panie Zofia Szoł­dra i Elż­bi­eta Kapias otwarły wys­tawę prac malars­kich dzieci narysowanych z okazji Święta Pol­skiej Nieza­pom­i­na­jki. Nagrod­zono wyróżnione dzieci i nauczycieli.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy odwiedzil­iś­cie nas w tym czasie.