Miejsce na rowery przed Centrum Ogrodniczym

Gocza­łkow­ice – Zdrój leżą na szlaku rowerowym. Zachę­camy Państwa do odwiedzenia Ogrodów w ramach wycieczek rowerowych.

Przed wejś­ciem do Cen­trum Ogrod­niczego zna­j­duje się sto­jak rowerowy. Bardzo prosimy o niew­prowadzanie row­erów na teren Ogrodów.

Od 7 sty­czia do 23 grud­nia serdecznie zapraszamy wszys­t­kich row­erzys­tów na zro­bi­e­nie sobie prz­erwy w wycieczce i zatrzy­ma­niu się na spac­erze w Ogro­dach. Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Zobacz też: