Miejsca na rowery w Ogrodach

Gocza­łkow­ice – Zdrój leżą na szlaku rowerowym. Zachę­camy Państwa do odwiedzenia Ogrodów w ramach wycieczek rowerowych.

Przy wejś­ciu do Nowych Ogrodów, zaraz obok Restau­racji KAPIAS zna­j­duje się kolisty pla­cyk wysy­pa­ny żwirkiem i otoc­zony żywopłotem z graba pospo­litego przed Restau­racją KAPIAS. Jest to miejsce gdzie można zostawić swój rower i udać się na zwiedzanie Ogrodów.

Bardzo prosimy o niew­prowadzanie row­erów na teren Ogrodów.

Od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia serdecznie zapraszamy wszys­t­kich row­erzys­tów na zro­bi­e­nie sobie prz­erwy w wycieczce i zatrzy­ma­niu się na spac­erze w Ogro­dach. Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Gale­ria zdjęć

Zobacz też: