Wrzosowisko drugie

Wrzosowisko w Ogrodzie

Zakątek wrzosowisko drugie.

Zobacz mapę ogrodów

Przy Ogrodzie JESIEŃ zna­j­duje się drugie Wrzosowisko. Wrzosy i wrzośce w odmi­anach posadzil­iśmy na stromym zboczu. Poprzepla­tane są miniatur­owymi odmi­anami sosen. Rośliny te rosną dobrze na stanowiskach słonecznych, w kwaśnym podłożu.

Górkę wrzosową można oglą­dać z dwóch per­spek­tyw – obok są dwie ścieżki (u pod­stawy górki i na górce). Miejsce to jest naja­trak­cyjniejsze końcem sierp­nia i we wrześniu.

Zobacz też:

QR code