WC w Nowych Ogrodach

Na tere­nie Nowych Ogrodów zna­j­dują się dwa punkty WC. Jeden jest w samym tyle ogrodów, a drugi w Restau­racji Kapias.

Zobacz mapę ogrodów

Zobacz też: