Ogród romantyczny

W tym ogrodzie zde­cy­dowanie domin­ują róże. Świą­ty­nia Duma­nia zna­j­du­jąca się na skrzyżowa­niu ścieżek świad­czy o roman­ty­cznym charak­terze tego założe­nia ogrodowego.

Od wczes­nej wiosny kwitną tu bardzo liczne rośliny cebu­lowe, kobierce bylin… . Oprócz kolis­tego żywopłotu z żywot­nika zachod­niego odmi­any ‘Bra­bant’ posadzil­iśmy tu tylko krzewy liś­ci­aste, liczne gatunki bylin które miesza­jąc się ze sobą tworzą ciekawą grę kolorów.

Zobacz też:

QR code