Ogród suchego krajobrazu

Ogród jest w trak­cie budowy.