Ogród sensoryczny

Ogród sensoryczne Kapias

Zakątek Ogród sen­so­ryczny

Zobacz mapę ogrodów

Ogród ten dedyku­jemy osobom porusza­ją­cym się na wózkach inwalidz­kich, osobom niewidomym.

W tym miejscu wszys­tkie rośliny posadzil­iśmy na pod­wyższeni­ach (ceglane murki) tak by swo­bod­nie można było dotknąć, powąchać rośliny. Celowo wprowadzil­iśmy tu rośliny o moc­nej woni, rośliny kon­trastu­jące kolorem ze sobą. W sercu kom­pozy­cji rośnie buk pospolity odm. ‘Pendula’.

Zobacz też:

QR code