Ogród Cisza

Ogród Cisza w Ogrodach Kapias

Zakątek Ogród cisza

Zobacz mapę ogrodów

Ogród Cisza jest zakątkiem w ksz­tał­cie koła odi­zolowanym od pozostałych ogrodów. Posadzka to kami­enne koła, na których stoi „betonowy” kom­plet wypoczynkowy, a ściany utwor­zone są z miskanta olbrzymiego.

Wchodz­imy do środka i słyszymy tylko śpiew ptaków, a przy wietrze sze­lest trawy ozdob­nej. Tu sły­chać własne myśli.

Zobacz też:

QR code