Labirynt

Ogrodowy labirynt

Labirynt w Ogro­dach Kapias

Zobacz mapę ogrodów

Z myślą nie tylko o dzieci­ach ale również o dorosłych „zbu­dowal­iśmy” zielony labirynt. Utwor­zony jest przez ros­nące żywot­niki zachod­nie odm. ‘Aureospicata’.

Przy wyjś­ciu z labiryntu zna­j­duje się wzgórze widokowe, z którego może­cie Państwo spoglą­dać na dzieci. Wejś­cie na punkt obserwa­cyjny mieści się od strony cienis­tego wzgórza.

Zobacz też:

QR code