Igloo

W pobliżu labiryntu zna­j­duje się „przys­tanek” dla najmłod­szych w postaci igloo. Met­alową kon­strukcję porasta bluszcz pospolity.

Zobacz też:

QR code