Zaułek holenderski

Holenderski ogród

W pobliżu wejś­cia na Stare Ogrody zna­j­du­jemy osobli­wego wiąza górskiego odmi­any ‘Camper­downii’, a pod nim widz­imy wszys­tko co kojarzy się nam z kra­jem tuli­panów. Nie brak tu holen­der­s­kich chodaków, ban­iek na mleko, wia­traków. Ci z Państwa, którzy kochają ten rejon Europy mogą zatrzy­mać się tu i powspom­i­nać holen­der­ski klimat

Zobacz też:

QR code