WC w Starych Ogrodach

Na tere­nie Starych Ogrodów punkt WC zna­j­duje się w murowanym budynku.

Zobacz też: