Studnia

Studnia w Starym Ogrodzie

Stud­nia kryta strzechą jest jed­nym z najs­tarszych ele­men­tów architek­ton­icznych Starych Ogrodów. W zależności od pory roku przy­oz­do­biona jest odpowied­nimi rek­wiz­y­tami. Tak więc cztery razy w roku stud­nia zmienia swój „image”.

Zobacz też:

QR code