Nowe Ogrody

Zwiedzanie Nowych Ogrodów

W 2008 r. na powierzchni 4 ha w sąsiedztwie Starych Ogrodów rozpoczęliśmy budowę Nowych Ogrodów (przy ul. Zimowej 24), do których przylega Restau­racja KAPIASCen­trum Ogrod­nicze.

W Ogro­dach do Zwiedza­nia zna­j­dują się liczne ławeczki, altanki, zaciszne miejsca, zacienione kąciki na upalne dni. Całość założe­nia jest przys­tosowana do swo­bod­nego porusza­nia się osób niepełnosprawnych i rodz­iców z wózkami dziecięcymi.

Ogrody posi­adają trzy punkty WC. Prowadz­imy ścieżkę eduka­cyjną, zwiedzanie Ogrodów dla grup wycieczkowych z prze­wod­nikiem. W Ogro­dach może­cie Państwo spędzić cały dzień mając co robić o każdej porze roku. Dla Państwa zbu­dowal­iśmy Restau­rację KAPIAS, w której może­cie Państwo zro­bić sobie prz­erwę w zwiedza­niu obiektu przy kawie, deserze, domowym lub obiedzie. W między­cza­sie zachę­camy do odwiedzenia naszego Cen­trum Ogrod­niczego – dla każdego mamy coś „miłego”.

Nowe Ogrody Rozpocznij zwiedzanie

W maju – bardzo kolorowym miesiącu – zapraszamy Państwa na Zapachy Wiosny. We wrześniu orga­nizu­jemy Kolory Wrześ­nia – ogród obfi­tuje w jesi­enne deko­racje, Restau­racja KAPIAS ofer­uje potrawy z dyni, a w Cen­trum Ogrod­niczym witają nas jesi­enne kolory roślin, ozdób ogrodowych i domowych.

Od połowy listopada aż do Bożego Nar­o­dzenia na tere­nie Ogrodów przyle­ga­ją­cych do Restau­racji, w Restau­racji oraz w Cen­trum Ogrod­niczym pokazu­jemy aranżacje bożonar­o­dzeniowe, a przy wejś­ciu stoi pokaźnych rozmi­arów szopka bożonarodzeniowa.

Zobacz też: