Stare Ogrody

Ta część ogrodów to już his­to­ria – W marcu 2019 roku Stary Ogród został zniszc­zony przez nawałnicę i nie będzie już odbu­dowany. Prace kon­tynu­u­jemy na tere­nie Nowych Ogrodów.

Zwiedzanie Starych Ogrodów

W 1979r. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

I tak najs­tarsze założe­nie nazwal­iśmy Starymi Ogro­dami (przy ul. Św.Anny 4). Prawie wszys­tkie okazy bogatej kolekcji roślin­nej Starego Ogrodu posi­adają tabliczkę z nazwą łacińską i polską.

Wstęp do ogrodów jest bezpłatny. Serdecznie Państwa zapraszamy!
Czynne cały rok!

Jak dojechać