Zwierzęta w Centrum Ogrodniczym

Na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego Obow­iązuje całkow­ity zakaz wprowadza­nia zwierząt.

Wielu z Państwa zabiera swoje zwierzaki ze sobą w trasę.

Prosimy nie zostaw­iać ich w samochodach!

Jako awaryjne rozwiązanie dla podróżnych, udostęp­ni­amy kojce, które zna­j­dują się tuż przy wejś­ciu do Ogrodów, przed Cen­trum Ogrod­niczym (prosimy zabrać kłódkę z Restau­racji Kapias).

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na spacer od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia!

Kon­takt