Restauracja KAPIAS

Zobacz szczegóły

Restau­racja Kapias zna­j­duje się przy Ogro­dach do Zwiedza­nia. Odwiedza­jąc Ogrody, Cen­trum Ogrod­nicze może­cie Państwo odpocząć tu przy kawie, herba­cie, słod­kim co nieco, domowym obiedzie.

Nasz lokal jest przy­jazny dzieciom, osobom niepełnosprawnym. Wys­trój i menu KAPIAS zmienia się w zależności od pory roku. Jesienią królują tu dynie, chryzan­temy, słoneczniki, potrawy z dyni. Grud­niową porą orga­nizu­jemy Spotkanie przy Choince, na którym ser­wu­jemy piernik, makówki, barszczyk.

Zobacz menu

Złoto na Fes­ti­walu Śląskie Smaki

Restau­racja KAPIAS postanow­iła wziąć czynny udział i wys­tar­towal­iśmy w kat­e­gorii pro­fesjon­al­istów. Szef skom­ponował takie menu by prze­nieść magię ogrodu do kuchni.

Zdobyliśmy I miejsce, stat­uetkę „Złoty Durs­zlak” oraz tytuł: „Ekspert Śląs­kich Smaków”.

Szczegóły

Rez­erwacja

Rez­erwacji lokalu, sto­lika można dokonać oso­biś­cie lub pod numerami telefonów:

Rez­erwacja sto­lika: +48 667 777 348
Rez­erwacja dla grup wycieczkowych: +48 667 777 081
Rez­erwacja imprez okolicznoś­ciowych: +48 667 777 081

Dotacje

Banner PFR 1

Banner PFR 1

Zobacz też: