Dzieci w Ogrodach

Staramy się tak tworzyć Ogrody do Zwiedza­nia aby były jak najbardziej przy­jazne dzieciom. Powierzch­nia Ogrodów obe­j­muje 4,5 ha. Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Stare Ogrody pow­sta­jące od 1979r. (przy ul. Św.Anny 4) posi­adają wiele zakątków w których najmłodsi mogą bawić się w chowanego, a rodz­ice w tym cza­sie odpoczy­wają na licznych ławeczkach w cie­niu drzew. W Nowych Ogro­dach (przy ul. Zimowej 24) zna­j­duje się wiele przys­tanków dla dzieci.

Więcej o atrakc­jach dla dzieci

Dzieci w Cen­trum Ogrodniczym

Na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego zna­j­duje się ogrod­zony pla­cyk zabaw dla dzieci. Cały obiekt zna­j­duje się na jed­nym poziomie co umożli­wia swo­bodne poruszanie się osób z wózkami dziecięcymi.

Atrakcje dla dzieci w Cen­trum Ogrodniczym

Dzieci w KAPIAS Café

Restau­racja KAPIAS Café to miejsce przy­jazne dzieciom. Wewnątrz budynku zna­j­duje się kącik zabaw dla najmłod­szych. Przy toale­tach zna­jdziecie Państwo przewi­jak dla dziecka.

Więcej infor­ma­cji

Serdecznie zapraszamy!