Wydarzenia (zajawki artykułów)

Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011 - Czytaj całość

Zapraszamy Rodziny do spędzenia paru godzin Wakacji w naszych ogrodach.

W dni­ach 23 lipca w godz­i­nach 10:0018:00 Dominika i Monika zapraszają dzieci do wspól­nej zabawy.

W dniu 3 lipca zapraszamy Rodziny do Turnieju Rodzin­nego. Poniżej poda­jemy reg­u­lamin turnieju

W niedzielę 3 lipca w godz­i­nach 14:0018:00 dla wszys­t­kich Gości zagra zespół instru­men­talny z Czech.

Restau­racja przy­go­towała dla Państwa różné smakołyki i ciepłe posiłki.

Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na wybrane pro­dukty w dobrych cenach. Mamy nadzieję, że razem z Państ­wem uda nam się stworzyć atmos­ferę Miłych Wakacji. Elż­bi­eta Kapias

Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011 - Czytaj całość
Radio Katowice

Polskie Radio Katowice - Czytaj całość

W maju 2011 roku odwiedz­iła nas wspani­ała ekipa radiowa „Pol­skiego Radia Katow­ice” z prowadzą­cymi Panią Anettą Chlebicą oraz Panią Anną Dudz­ińską. Bral­iśmy udział w poniedzi­ałkowych audy­c­jach na żywo, opowiada­jąc o ogro­dach. Dzięku­jemy Panią redak­torkom, całej ekipie oraz wszys­tkim słuchac­zom za mile spęd­zony czas.

Polskie Radio Katowice - Czytaj całość

Paginacja