Święto storczyka

14 lata temu

Zain­spirowani pięknem stor­czyków zor­ga­ni­zowal­iśmy ich wystawę.

Pro­jek­tan­tami stoiska były Panie Anna Góra-​Wojtyła i Dobromiła Krzemień z Pra­cowni Aranżacji Wnętrz „Fab­ryka Pomysłów” z Pszczyny (patrz www.fabryka-pomysłów.pl).

Burza kolorów, różnorod­ność kwiatów i liści zach­wyciła naszych gości. Szczegól­nie podzi­wiano stor­czyki z grupy Vanda, które nie potrze­bują ziemi, aby żyć. Wys­tawie towarzyszyła gale­ria fotografii Agnieszki Janoszka.

Przepiękne fotografie podzi­wiano z uznaniem (więcej na shineb​ub​bles​.digart​.pl).

Na wys­tawę zapraszał plakat – dzieło firmy EURO­CE­RAMIKA z Pszczyny.

Przy okazji wys­tawy można było kupić gadżety o tem­atyce stor­czyka, np. ręcznie mal­owane koszulki, far­tuszki, kubki, ozdoby i serwetki.