Polskie Radio Katowice

13 lata temu

W maju 2011 roku odwiedz­iła nas wspani­ała ekipa radiowa „Pol­skiego Radia Katow­ice” z prowadzą­cymi Panią Anettą Chlebicą oraz Panią Anną Dudz­ińską. Bral­iśmy udział w poniedzi­ałkowych audy­c­jach na żywo, opowiada­jąc o ogro­dach. Dzięku­jemy Panią redak­torkom, całej ekipie oraz wszys­tkim słuchac­zom za mile spęd­zony czas.