Plener malarski

9 lat temu

Z inic­jatywy dyrek­tor GOK pani Zofii Szoł­dra odbył się w naszym ogrodzie plener malarski.

Hasło pleneru „Gocza­łkow­ice – moje miejsce”.

Uczest­nikami pleneru były: Wik­to­ria Januszewska, Syl­wia Gogol, Dominika Zien­tek, Anna Bag­niewska. Młode artys­tki pra­cow­ały pod kierunk­iem pani Marceliny Ścip­niak. Prace można oglą­dać w budynku Gminy Gocza­łkow­ice – Zdrój.