Dni otwarte Ogrodu 2009

12 lat temu

Pogoda nam znowu dopisała. Dla naszych najmłod­szych gości przy­go­towal­iśmy już trady­cyjnie konkursy i krzyżówki o tem­atyce naszego ogrodu. Każda praca została nagrodzona.

Dzieci mogły uczyć się sadzenia małych roś­linek. Pociechy zostały nagrod­zone medalem „ZIELONO MI” i książeczką pt. „MARYSIA POZ­NAJE ŚWIAT ROŚLIN – ŁĄKA”. Dzieci otrzy­mały również posad­zone przez siebie roślinki.

Dorośli mogli w tym cza­sie spacerować po ogrodzie lub sko­rzys­tać z bufetu oraz uzyskać porady odnośnie środ­ków ochrony roślin. Nasi goś­cie mogli po raz pier­wszy odwiedzić nowe ogrody, które są w trak­cie budowy. 15 – go maja pamię­tal­iśmy o Zosiach.