Świąteczne specjały Restauracji Kapias

5 lat temu

Zamówienia na ciasta, ciasteczka, pier­niczki i inne świąteczne spec­jały na wynos Restau­racja Kapias przyj­muje do 20 grudnia.

Ciastka, ciasteczka, pierniki, makówki – wyp­ieki według trady­cyjnych receptur.

Zamówienia oso­biś­cie w Restau­racji lub tele­fon­icznie pod numerem 667 777 081 667 777 348.

Zobacz też nasze świąteczne menu.